Tytułem wstępu.......

          

       Od dawna, my ludzie, szukamy pociechy, pomocy nie tylko wśród bliskich, ale i wśród osób spoza tej grupy, nie uwikłanych bezpośrednio w nasze problemy. Takimi osobami byli szamani, duchowni, lekarze. Na przestrzeni wieków kolejne pokolenia chcą być szczęśliwe, chcą bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, przeżywają lęki. Jedną ze ścieżek zyskiwania pomocy jest w czasach współczesnych psychoterapia.

Psychoterapia oprócz możliwości poradzenia sobie z ewentualnymi dolegliwościami, zaburzeniami jest też drogą do poznawania swojego życia wewnętrznego, drogą do rozwoju emocjonalnego.

Psychoterapia dotyczy aspektów bliskich nam wszystkim: odpowiedzialności za życie własne i innych, miłości, cierpienia, strat, nadziei, rozpaczy, życiowych wyborów.

 

        Psychoterapia to poszukiwanie pomocy kiedy niełatwo żyć, z powodu różnych trudności. 


        Psychoterapia jest jedną ze ścieżek do lepszej jakości życia, w różnych aspektach.


        Psychoterapia to pytanie o to, kim byłem kiedyś, kim jestem dziś, kim chcę być jutro.

 

      Psychoterapia to relacja, uruchamiająca proces zmian, które, bywa, że pojawiają się dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, jednak zawsze pozostawiają ślad.  Uruchomiony w trakcie psychoterapii proces samopoznania - pomaga poprzez wsłuchiwanie się w siebie rozróżniać sprawy ważne od mniej ważnych, sprawia że poznając swoje zasoby i wady zyskujemy większą pewność siebie, większą zdolność do mierzenia się z życiem.

 

 

   Gabinet Terapii   „Te”

mgr Elżbieta Kleszcz

 

     Psychoterapia psychodynamiczna to nurt terapii, w którym pracuję . Jej podstawowym narzędziem jest rozmowa między terapeutą a pacjentem,pozwalająca zrozumieć problemy pacjenta i przeformułować ich rozumienie. 

   W tak rozumianej psychoterapii zakłada się istnienie nieświadomości. Świadoma wiedza, przekonania i motywy postępowania stanowią jeden z aspektów wewnętrznego świata.

Terapia psychodynamiczna czerpie z wiedzy klasycznej psychoanalizy, wzbogacając ją o aktualną wiedzę i badania z zakresu psychiatrii  i psychologii.

W swojej pracy wykorzystuję też wiedzę dot. psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, wiedzę z zakresu terapii systemowej rodzin, focusingu.